Hur man krypkör utan kopplingen nere

Under risktvåan kan det vara bra att behärska krypkörning. Detta eftersom du själv ska manövrera en bil. Krypkörning görs helst utan att hålla ner kopplingen och enbart köra på 1an eller 2an. Öva inte på att krypköra mer än ett par minuter eftersom det gör att kopplingen blir väldigt varm och kan slitas. Videon nedan visar hur man ska gå till väga.

När ska kopplingen användas?

Väldigt många som börjat övningsköra håller kopplingen nere hela tiden. Detta är ett normalt beteende eftersom att man enkelt kan tro att inget kan hända om man har kopplingen nere hela tiden. Faktum är däremot att det kraftigt sliter på motorn och höjer bensinförbrukningen. För att klara uppkörningen måste man använda kopplingen på rätt sätt.

Kopplingen ska användas enbart vid uppstart av bilen, när man vill byta växel, vid helstopp och under krypkörning. Vid uppstart av bilen används kopplingen för att accelera bilen. Kopplingen bör sakta släppas för att nå dragläget.

Allmäna tips för privat övningskörning

Övningskörning är ett stort moment för manga unga i livet, eftersom det är ett steg in till vuxenvärlden. För att göra det bästa av övningskörningen bör den utföras på ett vuxet sätt. Detta innebär tidsplanering, upplägg, säkerhet och kommunikation.

Tidsplanering elev och handledare

Om du övningskör privat med en handledare kan det vara bra att tillsammans sätta sig med varsitt schema och boka in tider för övningskörning som passar båda. Rekommenderat övningskörningstid är 20-40 minuter.

Upplägg av övningskörningen

I början av övningskörningsperioden är detta extra viktigt. Då bör handledaren köra bilen till en stor parkeringsplats där eleven får prova på att övningsköra. Sedan börjar vara körmoment tränas på så att grunden sitter bra. Även senare i utbildningen är det viktigt att ha ett bra upplägg, och nu kan det börja bli dags att kombinera körteori till övningskörningen. Som ett exempel på detta är ifall man kommer till en korsning ska handledaren fråga eleven vilka regler som gäller.

Prioritera säkerhet i trafiken

Att köra bil är ett extremt farligt moment i livet. Varje år dör hundratals personer i krockar, men ändå åker nästan hela Sveriges befolkning bil dagligen. Därmed måste säkerhet prioriteras på topp, ända från första dagen man sätter sig framför ratten. Detta innebär inte att man ska följa alla regler till punkt och pricka, utan snarare att man ska vara medveten under övningskörningen och hålla koll på sina medtrafikanter.

Kommunikation

De typiska anledningarna till att övningskörning kan splittra familjen är för att eleven är osäker och nervös medans handledaren är rädd och frustrerad. Den enda lösningen till detta är kommunikation. Eleven bör tänka högt, så att den tydligt förmedlar hur den tänker agera. Handledaren bör lyssna vaksamt, och inte bryta in förrän det är viktigt att göra så. Detta eftersom eleven måste lära sig att själv ta initiativ och bli självständig i sin körning.

Hur man gör en kraftig inbromsning

På risktvåan kommer du behöva att utföra en kraftig inbromsning. Denna inbromsning kommer ske under vattenplaning eller på is så att man får känna på bromssträckan. Innan man går riskutbildning 2 kan det därför vara bra att själv ha provat att göra en hård inbromsning.

Börja med att köra ut på en tom väg alternativ en parkeringsplats och gasa upp till 40-60 km/h. Kolla i backspegeln och säkerställ att du inte har någon trafik bakom dig. Släpp gasen helt och tryck istället in bromspedalen så långt ner som möjligt. Känn efter hastigheten och när du bromsat ungefär halva sträckan så lägg i kopplingen samtidigt som du forsätter bromsa tills bilen har stannat helt.

Efter att du utfört en kraftig inbromsning kan det vara bra att analysera vad som gick bra och dåligt. Ifall bromspedalen började vibrera och avgav ett mekaniskt ljud så hade ABS-systemet aktiverats, vilket enbart är positivt men kan skrämma upp föraren på grund av de signaler den skickar ut.

Om bilen inte har ett ABS-system installerat så kommer hjulen låsa sig, vilket kan ge upphov till sladd. Under en kraftig inbromsning är det som förare därför viktigt att känna av hjulen och ifall de har låst sig eller inte. Om de har låst sig ska man släppa på bromspedalen.