Hur man krypkör utan kopplingen nere

Under risktvåan kan det vara bra att behärska krypkörning. Detta eftersom du själv ska manövrera en bil. Krypkörning görs helst utan att hålla ner kopplingen och enbart köra på 1an eller 2an. Öva inte på att krypköra mer än ett par minuter eftersom det gör att kopplingen blir väldigt varm och kan slitas. Videon nedan visar hur man ska gå till väga.

När ska kopplingen användas?

Väldigt många som börjat övningsköra håller kopplingen nere hela tiden. Detta är ett normalt beteende eftersom att man enkelt kan tro att inget kan hända om man har kopplingen nere hela tiden. Faktum är däremot att det kraftigt sliter på motorn och höjer bensinförbrukningen. För att klara uppkörningen måste man använda kopplingen på rätt sätt.

Kopplingen ska användas enbart vid uppstart av bilen, när man vill byta växel, vid helstopp och under krypkörning. Vid uppstart av bilen används kopplingen för att accelera bilen. Kopplingen bör sakta släppas för att nå dragläget.

Fyra oslagbara tips inför teoriprovet

Kom i tid och ha med legitimation
För att ta teoriprovet måste du först legitimera dig med ditt ID eller pass. Innan provet börjar ska du också fotografera dig, så att ha god tid innan provet är rekommenderat. Ibland kan det vara kö både till receptionen där man legitimerar sig och till maskinerna där man fotograferas.

Sov runt 8 timmar natten innan prov
Att man tänker bättre när man är utvilad är inget nyhet. Det är däremot en del som inte vet att om man sover alldeles för länge så blir man trött snarare än pigg. Försök därför sova runt 8 timmar, och sätt alarm eller be någon väcka dig på morgonen.

Börja läsa teori långt i förväg
Du har säkert haft ett par kompisar som skrytit om att de börjat plugga natten innan provet och sedan klarade det. Dessa historier är i regel lögn. För att klara teoriprovet bör man börja plugga långt i förväg. Detta eftersom frågorna kommer under tidspress, och man måste förstå hela konceptet för att hinna svara på frågorna. Dessutom finns många kuggfrågor. Om man börjar ”sista-minuten” plugga så lär man sig enbart kunskapen ytligt.

Gör teorifrågor flera gånger
Det bästa pluggsättet är att kombinera teori läsning med att göra gamla körkortsprov och test online. Genom att göra detta förstår man hur provet är utformat och man lär sig vilka typer av frågor, och vilka typer av kuggfrågor som kan komma. Om man svarar fel på en fråga får man en förklaring till det rätta svaret.

Allmäna tips för privat övningskörning

Övningskörning är ett stort moment för manga unga i livet, eftersom det är ett steg in till vuxenvärlden. För att göra det bästa av övningskörningen bör den utföras på ett vuxet sätt. Detta innebär tidsplanering, upplägg, säkerhet och kommunikation.

Tidsplanering elev och handledare

Om du övningskör privat med en handledare kan det vara bra att tillsammans sätta sig med varsitt schema och boka in tider för övningskörning som passar båda. Rekommenderat övningskörningstid är 20-40 minuter.

Upplägg av övningskörningen

I början av övningskörningsperioden är detta extra viktigt. Då bör handledaren köra bilen till en stor parkeringsplats där eleven får prova på att övningsköra. Sedan börjar vara körmoment tränas på så att grunden sitter bra. Även senare i utbildningen är det viktigt att ha ett bra upplägg, och nu kan det börja bli dags att kombinera körteori till övningskörningen. Som ett exempel på detta är ifall man kommer till en korsning ska handledaren fråga eleven vilka regler som gäller.

Prioritera säkerhet i trafiken

Att köra bil är ett extremt farligt moment i livet. Varje år dör hundratals personer i krockar, men ändå åker nästan hela Sveriges befolkning bil dagligen. Därmed måste säkerhet prioriteras på topp, ända från första dagen man sätter sig framför ratten. Detta innebär inte att man ska följa alla regler till punkt och pricka, utan snarare att man ska vara medveten under övningskörningen och hålla koll på sina medtrafikanter.

Kommunikation

De typiska anledningarna till att övningskörning kan splittra familjen är för att eleven är osäker och nervös medans handledaren är rädd och frustrerad. Den enda lösningen till detta är kommunikation. Eleven bör tänka högt, så att den tydligt förmedlar hur den tänker agera. Handledaren bör lyssna vaksamt, och inte bryta in förrän det är viktigt att göra så. Detta eftersom eleven måste lära sig att själv ta initiativ och bli självständig i sin körning.

Hur man gör en kraftig inbromsning

På risktvåan kommer du behöva att utföra en kraftig inbromsning. Denna inbromsning kommer ske under vattenplaning eller på is så att man får känna på bromssträckan. Innan man går riskutbildning 2 kan det därför vara bra att själv ha provat att göra en hård inbromsning.

Börja med att köra ut på en tom väg alternativ en parkeringsplats och gasa upp till 40-60 km/h. Kolla i backspegeln och säkerställ att du inte har någon trafik bakom dig. Släpp gasen helt och tryck istället in bromspedalen så långt ner som möjligt. Känn efter hastigheten och när du bromsat ungefär halva sträckan så lägg i kopplingen samtidigt som du forsätter bromsa tills bilen har stannat helt.

Efter att du utfört en kraftig inbromsning kan det vara bra att analysera vad som gick bra och dåligt. Ifall bromspedalen började vibrera och avgav ett mekaniskt ljud så hade ABS-systemet aktiverats, vilket enbart är positivt men kan skrämma upp föraren på grund av de signaler den skickar ut.

Om bilen inte har ett ABS-system installerat så kommer hjulen låsa sig, vilket kan ge upphov till sladd. Under en kraftig inbromsning är det som förare därför viktigt att känna av hjulen och ifall de har låst sig eller inte. Om de har låst sig ska man släppa på bromspedalen.

Förberedelser inför riskettan

För att lära sig som mest från riskettan kan det vara smart att göra ett par förberedelser. Det första du måste är vad man lär sig på riskettan, vilket främst är säkerhetsaspekter i trafiken och hur alkohol, droger och trötthet påverkar ens beteende i trafiken.

Lärarna kan komma att ställa frågor till eleverna. Dessa frågor är oftast hur ens föräldrar kör, hur ens förebild i trafiken är och vilka vanlig misstag man ser i trafiken när man övningskör. För att visa ditt engagemang kan det vara bra att tänkt igenom dessa frågor innan du går riskettan.

Frågan om hur dina föräldrar kör är på inga vis personlig, utan det handlar bara om att visa förståelse för hur andra kör i trafiken och hur det kan påverka andra. Då kommer man också in på nästa fråga, om förebilder i trafiken, och självklart bör denna fråga besvaras med en person som prioriterar säkerhet. En kuggfråga här är ifall säkerhet innebär att reglerna ska följas till punkt och pricka, men hur konstigt det än må låta så är det ett faktum att man ibland måste behöva bryta mot vissa regler för att prioritera säkerhet.